English|عربي
صفحه اصلي|اروپا - آمريكا|آفريقا - عربي|آسيا - اقيانوسيه|اخبار سازمان|آشنایی با سازمان
يکشنبه ١٤ آذر ١٤٠٠
تحلیل فرهنگ سنتی زنان چینی و تأثر امروزین از آن
تحلیل فرهنگ سنتی زنان چینی و تأثر امروزین از آن تاریخ ثبت : 1399/07/12
طبقه بندي : ,,
عنوان : تحلیل فرهنگ سنتی زنان چینی و تأثر امروزین از آن
نويسنده : جانگ شیائو گوانگ (Zhang xiao guang) لی فان چینگ (Li fan cheng) استاد انستیتیوی علوم انسانی دانشگاه جیا مو سی (Jia mu si)
تهيه و تدوين : <#f:1015/>
مترجم : <#f:1016/>
منبع : مجله «چشم انداز جدید اقتصادی»، شماره 7، 2019
ارسالی : <#f:1017/>
كشور : <#f:1018/>
زبان اصلي : <#f:1019/>
تاريخ ورود اطلاعات : <#f:1020/>
خلاصه مقاله : <#f:1067/>
متن : <#f:1066/>
:

فرهنگ زن سنتی چینی ریشه در جامعه پدرسالار فئودال چین دارد. محتوای اصلی این ایده "مرد برتر و زن فروتر" (از لحاظ وضع اجتماعی) است که هزاران سال افکار و رفتارهای زنان را محدود کرده است. در جامعه معاصر، به دلیل تاثیر بد تفکر سنتی، زنان چینی در حوزه های اجتماعی و خانوادگی تا حدودی هنوز در موقعیت ضعیفی قرار دارند. بنابراین، ما باید از مفاهیم عقب مانده و تأثیرات منفی در فرهنگ سنتی زن انتقاد کنیم.

فرهنگ زن به شیوه منحصر به فرد  زندگی زنان به عنوان یک گروه انسانی اشاره دارد و شامل رفتار، سبک های رفتاری و مفاهیم زنان و مجموع ثروت مادی و معنوی ایجاد شده توسط آنها است".  ظهور و وجود فرهنگ زن با زمینه اجتماعی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگی دارد. اصطلاح "فرهنگ سنتی زن، مجموع ثروت مادی و معنوی است که ریشه در جامعه پدرسالار فئودال چین دارد، که مدتها در یک دوره تاریخی خاص وجود داشته است و نقش اصلی را در هدایت ارزش ها و رفتار اجتماعی اکثر زنان داشته است.

     ایده اصلی فرهنگ سنتی زن «مرد برتر و زن فروتر وحقارت زن» است، که وضعیت اجتماعی اطاعت فروتنانه زنان، روابط خانوادگی شوهر قوی و زن ضعیف را تصریح می کند ، و تأثیر عمیقی بر زنان در دوران سنتی چین دارد. حتی امروز در قرن بیست و یکم، به دلیل تاثیر بد تفکر سنتی، از نظر فضای کلی اجتماعی، وضعیت اجتماعی زنان چینی در سیاست و اقتصاد هنوز پایین تر از مردان است. در ذهن برخی از افراد، مفاهیم سنتی مانند "مرد برتر و زن فروتر" ، "مرد قوی و زن ضعیف" و "ازرش زنان وابسته به شوهرش است"، "مرد عهده دار امور خارج از خانه و زن عهده دار امور داخل خانه" هنوز وجود دارد و زنان نیز در ازدواج و خانواده در موقعیت وابسته ای قرار دارند. بنابراین، ما باید از مفاهیم عقب مانده و تأثیرات منفی در فرهنگ سنتی زن انتقاد کنیم.

     1. موقعیت اجتماعی "مرد برتر و زن فروتر"

     (1) افکار "مرد برتر و زن فروتر" در کلاسیک کنفوسیوس و کتاب های زنان.

     محتوای اصلی و اولویت اول آموزش کنفوسیونیسم حفظ نظم سلسله مراتبی برتری و فروتری در جامعه فئودالی است و ایده "مرد برتر و زن فروتر" است که در فرهنگ سنتی زنان اعلام شده  و دقیقاً با این محتوا مطابقت دارد. در «ژو یی»" آمده است که: "آسمان محترم است و زمین فرومایه است .... آسمان موجود نر است زمین موجود ماده است؛ شوهر آسمان و موجود نر است و زنان  , زمین و موجود ماده است...". در دنیای طبیعی، آسمان در بالا است و زمین زیر پای آدم است. از این دریافت  می شود که به طور نسبی، آسمان نجیب است، اما زمین پست است. و این تعمیم می یابد  که پدر، شوهر و شاه نماینده موجود مذکر هستند نیز باید نجیب باشند، در حالی که دختر، همسر نماینده موجود ماده هستند باید پست باشند. بر این اساس "مرد برتر و زن فروتر" ، اطاعت زن از مرد طبیعی و منطقی است.

     سپس، حاکمان پی در پی ایده تحقیر زنان ادامه دادند، و زنان را بر زنجیرهای معنوی قرار دادند، چه در آموزش ها  و چه در کتاب های مردمی این دیدگاه که زنان فروتر اند ، غالب است. کنفوسیوس گفت: " برخورد با زنان و افراد شرور، سخت ترین کار است". کنفوسیوس زنان را با افراد شرور مقایسه می کند.

     در سلسله  ی هان غربی، دانشمند آقای دونگ ژونگ شو (Dong zhong shu)، به منظور حفظ قدرت شاهنشاهی و نظم حاکم، کنفوسیوس را در جامعه اسرارآمیز قرار داد، و یک دیدگاه سیستماتیک از " مرد برتر و زن فروتر" به دست داد. در این مرحله، دیدگاه "مرد برتر و زن فروتر" نسبت به زنان  ؛ موقعیت مسلط خود را بنیان نهاد و پایه و اساس دیدگاه ارتدوکس کنفوسیوس درباره زنان در جامعه فئودالی ما قرار گرفت.

     (2) تأثیر منفی ایده "برتر مرد و زن فروتر"

" مرد برتر و زن فروتر " تصریح می کند که زنان باید مطابق با جهت گیری  مردان زندگی کنند، این ارزش زنان را بی نهایت کوچک کرد و از این می توانیم جایگاه اجتماعی زنان را تصور کنیم.

     الف : زن، هنگام به دنیا آمدن، در موقعیت نابرابر قرار گرفته شده است

     تحت سلطه دیدگاه کنفوسیوس در مورد "مرد برتر و زن فروتر"، وضعیت اجتماعی زنان به طور فزاینده ای پایین است. از بدو تولد با آنها ناعادلانه رفتار شده است. والدین به خوبی از پسران مراقبت می کنند و امید بیشتری به  پسران دارند؛ برعکس، دختران تحقیر می شوند و در موقعیت مثل خاک قرار گرفته می شوند، و به طور قاطع از دروازه سیاسی جلوگیری می کنند. خانم وو زی تیان (Wu ze tian)، پادشاه زن در سلسه تانگ چین، با قدرت خود صدها میلیون مرد را زیر دست خود کنترول می کرد و نجیب زادگان با سرافکندگی از وی اطاعت می کردند، اما پس از مرگ او، به عنوان ملکه به خاک سپرده شد. از این دیده می شود که تأثیر گسترده فرهنگ زنان کنفوسیوس به مغز استخوان نفوذ کرده است، حتی شاهنشاهی زن مغرور نیز به طور کامل موانع سکولاریسم را از بین نبرد.

     ب: تأثیر ایده "مرد برتر و زن فروتر" بر زنان در جامعه معاصر. در جامعه امروز، تحت تأثیر ایدئولوژی و فرهنگ سنتی، وضعیت اجتماعی هر دو جنس آنان در چین هنوز از بسیاری جنبه ها نابرابر است. در زمینه اجتماعی، مسئله تبعیض جنسیتی در استخدام هنوز جدی است و کارگران زن احتمالاً با خطر اخراج روبرو می شوند. دشواری یافتن شغل برای دانشجویان دختر کالج یک مشکل اجتماعی با مشکلات خاص خود است؛ در زمینه سیاسی، تعداد نیروهای  زن نسبتاً کم است و کادر زنان در سمت های مهم حتی نادرتر هستند. قیدهای مربوط به رشد زنان، عزت نفس و وابستگی ناشی از فرهنگ سنتی ایده "برتری مرد و فروتر زن" و انتظارات جامعه از نقش زنان و مردان از دلایل اساسی وضعیت ثانویه زنان در زندگی اجتماعی است.

     2 . وضعیت خانواندگی "مرد ارباب و زن برده"

     (1) نابرابری وضعیت خانوادگی بین همسران (زن و شوهر)

     در تاریخ چین، برتری مردان و فروتری زنان همیشه نکته اساسی و قاعده ی  بی چون و چرای روابط بین زوجین است. در روابط زن و شوهر، شوهر همیشه در موقعیت رهبری و اقتدار است، در حالی که زن باید از "اطاعت سه گانه" و " فضیلت چهارگانه" اطاعت کند، در طول زندگی به شوهرش وابسته و از او اطاعت کند و باید در طول عمر به شوهرش وفاداری کند، به سه یا چهار همسر شوهر خود نباید حسادت کند، باید آن را با صلح و آرامش بپذیرد و همه چیز باید بر اساس منفعت همسرش باشد. حتی با این تحمل، شوهرها ممکن است زن خود را بی رحمانه طلاق دهند. شوهرها می توانند از دلایل بسیار نامعقول و حتی غیرانسانی برای طلاق دادن همسران خود استفاده کنند. در تحت قوانین هژمونیک جامعه مردسالار، زنان به جز اطاعت، بسیار ضعیف و ناتوان هستند.

     (2) تأثیر منفی وضعیت خانواده نابرابر در روابط ازدواج

     الف : نفوذ در جامعه باستان. جهت گیری ایدئولوژیک "مرد برتر و زن فروتر" وضعیت زن و شوهر در خانواده را به شدت نابرابر می کند. هنگامی که شوهر زنده است، زن باید مطیع شوهر خود باشد، زن حتی حق صحبت در خانواده را ندارد، چه رسد به اینکه املاک شخصی را جمع کند. وقتی شوهر می میرد، زن باید پاکدامنی خود را برای شوهرش حفظ کند تا آخر عمر خودش. می توان گفت که در رابطه زناشویی، بالاخره زن نقش یک بازیگر غمگین را بازی می کند.

     ب : نفوذ در جامعه مدرن. در جامعه معاصر، قانون اساسی به طور واضح برابری جنسیتی را تعیین کرده است. مجموعه ای از قوانین و مقررات مانند «قانون ازدواج» و «قانون حمایت از حقوق زنان» برای تحقق بیشتر برابری زن و مرد کشور ما را تحت حمایت قانونی قرار می دهد. در بیشتر ازدواج ها و روابط خانوادگی، احترام و عشق متقابل زن و شوهر منعکس می شود. همچنین تعداد کمی از مردان دارای تفکرات مردسالاری جدی هستند و محدودیت های رفتاری بیش از حد بر روی همسران یا دوست دختران خود دارند و آسیب زیادی به جسم و روان زنان وارد می کنند.

     3 . ایده "حفظ پاکدانی زن بر شوهر خودش"

     (1) تولید و تقویت مفهوم " پاکدامنی و عفاف"

     به منظور اینکه زنان آگاهانه همسر مردان و برده های ازدواج شوند، طبقه حاکم در دوران سلسله های چین (207 - 221 قبل از میلادی) و هان (25 میلادی - 206 قبل از میلادی) شروع به تقویت مفهوم پاکدامنی و عفت زنان کرد. با این حال، قبل از سلسله سونگ جنوبی (1279 - 1227 میلادی)، الزامات زنان برای حفظ عفت زیاد سختگیرانه نبود و ازدواج مجدد زنان بیوه معمول بود. در اواخر سلسله سونگ جنوبی، در فلسفه ایده آلیستی از مکتب کنفوسیوس در چین در دوران سلسله های سونگ و مینگ، نظریه " از اصول اخلاقی باید پیروی کند  و نفس انسانی را باید از بین ببرد" را مطرح کرد و آن را به عنوان تزکیه اخلافی اساسی در نظر گرفت.

     ب : وجود و تکامل مفهوم پاکدامنی و عفاف در جامعه معاصر

     امروزه اخلاق ازدواج که زن و مرد از آن رعایت می کنند، جایگزین دیدگاه سنتی زنان می شود، با این حال، مفهوم پاکدامنی و عفاف، به عنوان یک ایده ایدئولوژیک که رفتارهای جنسیتی را محدود می کند، هرگز نمی تواند تأثیر آن را در مدت زمان کوتاهی از بین ببرد. اگرچه پس از دهه ها اصلاح و درباز و تأثیر فرهنگ بیگانه، اما بسیاری از ایده های سنتی در رابطه بین جنسیت و ازدواج و خانواده در جامعه مدرن هنوز وجود دارد. دیدگاه سنتی عفت در واقع از صحنه تاریخی خارج نشده است.

     اما در مقایسه با مفاهیم سنتی، تمدن مدرن به آن مفهوم و ویژگی های جدیدی نیز بخشیده است. "پاکدامنی و عفت" دیگر فقط یک ضرورت یک طرفه برای زنان نیست و مردان نیز باید به همان اخلاقیات پاکدامنی زنان پایبند باشند. در ازدواج و خانواده، زن و شوهر هر دو باید به یکدیگر وفادار باشند. پاکدامنی و عفت دیگر یک محدودیت و سرکوب ذات انسان نیست، بلکه احساسی نجیب است که برای عشق و مسئولیت می بپردازد. این سنگ بنای رشد هماهنگ جنسیت ها و امید به هماهنگی خانوادگی است.

 

: <#f:3905/>
تعداد نمایش : 878 <<بازگشت

 

گزارش تصويري
 • برگزاري ششمین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین
  به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آکادمی علوم چین، ششمین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین با حضور اندیشمندان، استادان و محققان دو کشور به صورت مجازی و به شکل وبینار برگزار شد.

 • برگزاری «محفل شعر امام رضا(ع)» در راولپندی پاکستان
  رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد به مناسبت دهه کرامت، همایشی با عنوان «محفل شعر امام رضا(ع)» در خانه فرهنگ کشورمان در شهر راولپندی پاکستان برگزار کرد.

 • بازدید رایزن فرهنگی کشورمان از بیست‌و‌دومین دوره نمایشگاه کتاب بغداد
  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق از بیست‌و‌دومین دوره نمایشگاه کتاب بغداد بازدید کرد.

 • تکاپوی مسلمانان جهان در روزهای پایانی رمضان + عکس
  تصاویر منتشر شده از روزهای ماه رمضان و تکاپوی مردم روزه‌دار نشان می‌دهد که شور و حال روزه‌داران سراسر جهان با روزهای اول ماه رمضان چندان تفاوتی نکرده است.

 • رونمايي از فصلنامه «الدراسات الادبیة» به زبان‌های فارسی و عربی در لبنان
  از سوي رايزني فرهنگي ايران در لبنان، فصلنامه «الدراسات الادبیة» به زبان‌های فارسی و عربی در «باغ زيتون» رونمايي شد.