Wednesday, July 17, 2019 Deutsch |فارسی
Home|News1|Iran Reisen|Islam|Persian Language|Kontaktformular|Sitemap
Titel

Kulturabteilung der Botschaft der Islamischen Republik Iran

 

Kulturrat Seyed Ali Moujani

Forschungen:

1.

Sonst. Personen: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Zandī, Āṭifa, 1974/5- ; Rabīī, Ḥaidar, 1968/9-
Körperschaft/en: 
Kitābẖāna-i ʿUmūmī-i Ḥaḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Naǧafī Marʿašī Kum
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān : Uẓẓām [u.a.], 1391h.š. [2012]
Umfang: 
6, 311 S.
Gesamttitel: 
Fihrist-i nusḫahā-i ḫaṭṭī-i kitābḫāna-i Imām Ḥakīm (Naǧaf-i Ašraf) / bi saʿy wa ihtimām-i Alī Mūǧānī; Āṭifa Zandī; Ḥaidar Rabīī; Ǧild 1
Anmerkung: 
In arab. Schr., pers.
ISBN: 
978-600-92616-7-3

2. 

Titel: 
Fihrist-i nusḫahā-i ḫaṭṭī-i kitābḫāna-i Imām Ḥakīm (Naǧaf-i Ašraf) / bi saʿy wa ihtimām-i Alī Mūǧānī; Āṭifa Zandī; Ḥaidar Rabīī
Sonst. Personen: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Zandī, Āṭifa, 1974/5- ; Rabīī, Ḥaidar, 1968/9-
Körperschaft/en: 
Kitābẖāna-i ʿUmūmī-i Ḥaḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Naǧafī Marʿašī Kum
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān : Intišārāt-i Uẓẓām [u.a.], 1390h.š. [2012]-
Anmerkung: 
In arab. Schr., pers.
ISBN: 
978-600-92616-7-3

 

3.

Titel: 
Aḫlāq, tārīḫ wa trāgim, ǧuġrāfiyā, ḥadīṯ, rīyāḍiyāt, ṭib, falāḥat, falak, hindasa
VerfasserIn: 
Bahrāmīyān, ʿAlī ; Mūǧānī, ʿAli, 1969-
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Arabisch
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥaḍrat Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī, Ganǧīna-i Ǧahānī-i Maḫṭūṭāt-i Islāmī, 2011
Umfang: 
337 S.
Gesamttitel: 
Marāǧiʿ / ʿAlī Bahrāmiyān; ʿAlī Mūǧānī ; Ǧild 1
Anmerkung: 
Erscheinungsjahr 1389h.š. = 1432h.q.
In arab. Schr., arab.

 

4. 

VerfasserIn: 
Mimā Ḥaidara, ʿAbd-al-Qādir ; Mūǧānī, ʿAli, 1969-
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Arabisch
Veröffentlichungsangabe: 
Qum [u.a.] : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥaḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī [u.a.], 2011
Umfang: 
9, 722 S.
Gesamttitel: 
Mīrāṯ-i Mammā Ḥaidara / zīr-i naẓar-i ʿAbd-al-Qādir Mammā Ḥaidara; 3001 ; Ǧild 1/2
Anmerkung: 
Ersch.-Jahr 1389h.š. = 1432h.q.
In arab. Schr., arab.

5.

Titel: 
Fiqh wa uṣūl
Sonst. Personen: 
Yaḥyā, Aḥmad Wuld-Muḥammad ; Mūǧānī, ʿAli, 1969-
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi), Arabisch
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥadrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī, Ganǧīna-i Ǧahānī-i Maḫṭūṭāt-i Islāmī, 2011
Umfang: 
197 S.
Gesamttitel: 
Fihrist-i maḫṭūṭāt-i Maktabat al-Maʿhad al-Mūrītānī li-Baḥṯ al-ʿIlmī / iʿdād: Aḥmad Wuld Muḥammad Yaḥyā; bi saʿī wa ihtimām: ʿAlī Mauǧānī ; Baḫš 1
Anmerkung: 
Parallelt.: La jurisprudence islamique et ses principes
Ersch.-Jahr 1389h.š. = 1432h.q.
In arab. Schr., arab. u. pers.

6.

Titel: 
Mīrāṯ-i Mammā Ḥaidara : fihrist-i nusḫahā-i ḫaṭṭī wa asnād-i Kitābḫāna-i Timbūktū - Ǧumhūrī-i Mālī ; [Baḫš-i awwal wa duwwum] / zīr-i naẓar-i ʿAbd-al-Qādir Mammā Ḥaidara; 3001
VerfasserIn: 
Mimā Ḥaidara, ʿAbd-al-Qādir ; Mūǧānī, ʿAli, 1969-
Sprache/n: 
Arabisch
Veröffentlichungsangabe: 
Qum [u.a.] : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥaḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī [u.a.], 2011
Anmerkung: 
Parallelsacht.: Trésor de Mamma Haı̈dara
In arab. Schr., arab.

7.

Titel: 
Fihrist-i maḫṭūṭāt-i Maktabat al-Maʿhad al-Mūrītānī li-Baḥṯ al-ʿIlmī / iʿdād : Aḥmad Wuld Muḥammad Yaḥyā; bi saʿī wa ihtimām : ʿAlī Mauǧānī
Sonst. Personen: 
Yaḥyā, Aḥmad Wuld-Muḥammad ; Mūǧānī, ʿAli, 1969-
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi), Arabisch
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥadrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī, Ganǧīna-i Ǧahānī-i Maḫṭūṭāt-i Islāmī, 2011-
Anmerkung: 
Parallelt.: Les Réserves de Nouakchott : Catalogue de l'Institut Mauritanien de Recherche Scientifique
Nebent.: Ḫazāʾin-i Nuwākīšūt : fihrist-i maḫṭūṭāt-i Maktabat al-Maʿhad al-Mūrītānī li-baḥṯ al-ʿilmī
In arab. Schr., arab. u. pers.

8. 

Titel: 
Fihristwāra-i nusḫahā-i ḫaṭṭī-i Kitābḫāna-i Amīr al-Muʾminīn - Naǧaf-i Ašraf / bi saʿī wa ihtimām-i ʿAlī Mauǧānī - ʿAlī Bahrāmiyān
Sonst. Personen: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Bahrāmīyān, ʿAlī
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥadrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī, 2011
Umfang: 
508 S.
Anmerkung: 
Ersch.-Jahr 1389h.š. = 1432h.
In arab. Schr., pers.

 

9.

VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Çınar, Ali Ergun ; Kạ̄zimbaigī, Mụhammad ʿAlī
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥaḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Naǧafī Marʿašī, 1388h.š.
Umfang: 
823 S.
Gesamttitel: 
Asnād-i sulṭānī / ʿAlī Mūǧānī; ʿAlī Arġūn Činār; Muḥammad ʿAlī Kāẓimbaigī ; Ǧild 1/2
Anmerkung: 
In arab. Schr., pers.

10.

Titel: 
Asnād-i sulṭānī : asnād-i āršīw-i ʿuṯmānī dar bāra-i Īrān / ʿAlī Mūǧānī; ʿAlī Arġūn Činār; Muḥammad ʿAlī Kāẓimbaigī
VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Çınar, Ali Ergun ; Kạ̄zimbaigī, Mụhammad ʿAlī
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥaḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Naǧafī Marʿašī, 2009 -
Anmerkung: 
In arab. Schr., pers
Bd. 1 und 2 in einem Vol. veröffentl.
 

11.

VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Bahrāmīyān, ʿAlī
Körperschaft/en: 
Instītū-i Āṯār-i Ḫaṭṭī-i Tāǧīkistān Duschanbe
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān : Markaz-i Muṭalāʿāt-i Āsiyā-i Markazī wa Qafkāz-i Wizārat-i Umūr-i Ḫariǧa, 2003
Umfang: 
351 S
Gesamttitel: 
Fihrist-i nusaḫ-i ḫattī-i fārsī-i Anstītū-i Āṯār-i Ḫattī-i Tāǧīkistān / zīr-i naẓar-i: Saiyid ʿAlī Mauǧānī ; Ǧild 4
Anmerkung: 
Erscheinungsjahr 1382h.š., 1422h
In arab. Schr., pers.
ISBN: 
964-817907-7

12. 

VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Bahrāmīyān, ʿAlī
Körperschaft/en: 
Instītū-i Āṯār-i Ḫaṭṭī-i Tāǧīkistān Duschanbe
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān : Markaz-i Muṭalāʿāt-i Āsiyā-i Markazī wa Qafkāz-i Wizārat-i Umūr-i Ḫariǧa, 2000
Umfang: 
338 S.
Gesamttitel: 
Fihrist-i nusaḫ-i ḫattī-i fārsī-i Institū-i Āṯar-i Ḫattī-i Tāǧikistān / zīr naẓar: Saiyid ʿAlī Mauǧānī ; Ǧild 3
Anmerkung: 
Ersch.-Jahr 1379h.š.
In arab. Schr., pers
ISBN: 
964-612154-3

13. 

VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Mardān, Amr Yazdān ʿAlī
Körperschaft/en: 
Instītū-i Āṯār-i Ḫaṭṭī-i Tāǧīkistān Duschanbe
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān : Markaz-i Muṭalāʿāt-i Āsiyā-i Markazī wa Qafkāz-i Wizārat-i Umūr-i Ḫariǧa, 1999
Umfang: 
368 S
Gesamttitel: 
Fihrist-i nusaḫ-i ḫattī-i fārsī-i Institū-i Āṯar-i Ḫattī-i Tāǧikistān / zīr naẓar: Saiyid ʿAlī Mauǧānī ; Ǧild 2
Anmerkung: 
Ersch.-Jahr 1377h.š.
In arab. Schr., pers

14.

VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Urunbaev, Asom ; Bahrāmiyān, ʿAlī
Körperschaft/en: 
Institut Vostokovedenija Imeni Abu Rajchana Beruni Taschkent
Ausgabe: 
Čāp 1
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Haḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī, 1999
Umfang: 
241 S
Gesamttitel: 
Fihrist-i nusaḫ-i ḫaṭṭī-i fārsī-i Instītū-i Šarqšināsī-i Abū-Raiḥān Bīrūnī -i Farhangistān-i ʿUlūm-i Uzbikistān / zīr-naẓar: Saiyid ʿAlī Mauǧānī, ʿUṣām-ad-Dīn Ūrunbāyif, ʿAlī Bahrāmiyān .̤ ; Ǧild 1
Anmerkung: 
Ersch.-Jahr 1378 h.š.
In arab. Schr., pers
ISBN: 
964-612142-X

15.

Titel: 
Fihrist-i nusaḫ-i ḫaṭṭī-i fārsī-i Instītū-i Šarqšināsī-i Abū-Raiḥān Bīrūnī -i Farhangistān-i ʿUlūm-i Uzbikistān / zīr-naẓar: Saiyid ʿAlī Mauǧānī, ʿUṣām-ad-Dīn Ūrunbāyif, ʿAlī Bahrāmiyān ...
VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Urunbaev, Asom ; Bahrāmiyān, ʿAlī
Körperschaft/en: 
Institut Vostokovedenija Imeni Abu Rajchana Beruni Taschkent
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Haḍrat-i Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī, 1999
Anmerkung: 
Ersch.-Jahr 1378 h.s
In arab. Schr., pers

16. 

Titel: 
Tārīḫ
VerfasserIn: 
Urunbaev, Asom ; Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Mūsāyif, Šāh Niyāz
Körperschaft/en: 
Institut Vostokovedenija Imeni Abu Rajchana Beruni Taschkent
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān [u.a.] : Markaz-i Muṭālaʿāt-i Āsiyā-i Markazī wa Qafqāz-i Wizārat-i Umūr-i Ḫāriǧa [u.a.], 1997
Umfang: 
6, 118 S
Gesamttitel: 
Fihrist-i nusḫ-i ḫaṭṭī-i fārsī-i ganǧīna-i Instītū-i Šarqšināsī-i Abū-Raiḥān Bīrūnī - Taškind / zīr-naẓar: ʿUṣām-ad-Dīn Ūrunbāyif, Saiyid ʿAlī Mauǧānī, Šāh Niyāz Musāyif ; Ǧild 1, Baḫš 1
Anmerkung: 
Parallelsacht.: History
Erscheinungsjahr 1376 h. š.
In arab. Schr., pers
ISBN: 
964-605642-3

17.

Titel: 
Fihrist-i nusaḫ-i ḫaṭṭī-i fārsī-i ganǧīna-i Instītū-i Šarqšināsī-i Abū-Raiḥān Bīrūnī - Taškind / zīr-naẓar: ʿUṣām-ad-Dīn Ūrunbāyif, Saiyid ʿAlī Mauǧānī, Šāh Niyāz Musāyif
VerfasserIn: 
Urunbaev, Asom ; Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Mūsāyif, Šāh Niyāz
Körperschaft/en: 
Institut Vostokovedenija Imeni Abu Rajchana Beruni Taschkent
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān : Markaz-i Muṭālaʿāt-i Āsiyā-i Markazī wa Qafqāz-i Wizārat-i Umūr-i Ḫāriǧa [u.a.], 1376 [1997]-
Anmerkung: 
Parallelsacht.: The list of the Persian manuscript of the treasury of Abu Raihan Beeroni Oriental Intstitute - Tashkent
Erscheinungsjahr 1376 h.š.
In arab. Schr., pers

18. 

VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Mardān, Amr Yazdān ʿAlī
Körperschaft/en: 
Instītū-i Āṯār-i Ḫaṭṭī-i Tāǧīkistān Duschanbe
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān : Markaz-i Muṭalāʿāt-i Āsiyā-i Markazī wa Qafkāz-i Wizārat-i Umūr-i Ḫariǧa, 1997
Umfang: 
21, 367 S.
Gesamttitel: 
Fihrist-i nusaḫ-i ḫattī-i fārsī-i Institū-i Āṯar-i Ḫattī-i Tāǧikistān / zīr naẓar: Saiyid ʿAlī Mauǧānī ; Ǧild 1
Anmerkung: 
Ersch.-Jahr 1376 h.š.
In arab. Schr., pers.

19.

Titel: 
Fihrist-i nusaḫ-i ḫattī-i fārsī-i Anstītū-i Āṯār-i Ḫattī-i Tāǧīkistān / zīr-i naẓar-i: Saiyid ʿAlī Mauǧānī, Amr Yazdān ʿAlī Mardān
VerfasserIn: 
Mūǧānī, ʿAli, 1969- ; Mardān, Amr Yazdān ʿAlī
Körperschaft/en: 
Instītū-i Āṯār-i Ḫaṭṭī-i Tāǧīkistān Duschanbe
Sprache/n: 
Persisch (=Farsi)
Veröffentlichungsangabe: 
Tihrān : Markaz-i Muṭālaʿāt-i Āsiyā-i Markazī wa Qafkāz-i Wizārat-i Umūr-i Ḫariǧa [u.a.], 1997-
Anmerkung: 
Parallelsacht.: The list of the Persian manuscripts of the Tadjikestan Institute
In arab. Schr., pers

20.

Titel: 
Marāǧiʿ fihrist-i nusḫahā-i ḫaṭṭī-i Kitābḫānahā-i Šaḫṣī-i Mūrītānī / ʿAlī Bahrāmiyān; ʿAlī Mūǧānī
VerfasserIn: 
Bahrāmīyān, ʿAlī ; Mūǧānī, ʿAli, 1969-
Sprache/n: 
Arabisch
Veröffentlichungsangabe: 
Qum : Kitābḫāna-i Buzurg-i Ḥaḍrat Āyatallāh al-ʿUẓmā Marʿašī Naǧafī, Ganǧīna-i Ǧahānī-i Maḫṭūṭāt-i Islāmī
Anmerkung: 
Parallelsacht.: Les références
In arab. Schr., arab., teilw. pers.
ISBN: 
978-6-00-161022-6

Stadtsbibliothek (Berlin): http://stabikat.de/DB=1/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=moujani

 

suchen
Erweiterte Suche WebSearch
banners
Iran & Kultur

facebook

Instagram (Iran_Kultur)

Iran & Kultur/website

Der Islam & Deutschland

Klagelied

biblio

Reise in den Iran

Ferdowsi Center

Islamic Scolar school

Iran-wissen

MenaLib

letter4u

Spektrum Iran Online

Westliches und islamisches Freiheitsverständnis

Al Fadschr

Persische Grammatik

farsi

IRIB - Das Deutsche Programm

abna.ir

eslam

verfassung

Botschaft

gebetszeiten

Iran Reisen|Islam|Persian Language|Kontaktformular|Links|Sitemap